TEFAF

Franz Gertsch Installation view
Franz Gertsch Installation view
Franz Gertsch Installation view
Franz Gertsch, Schwarzwasser I, 1991, Woodcut (1 block) Print: 234 x 181 cm, Sheet: 276 x 217 cm, proof 1 Not available
Franz Gertsch, Natascha IV, 1988, Woodcut From 3 Blocks, Print: 232,5 x 182 cm, Sheet: 276 x 217 cm, Ea 2/7. Not available
Franz Gertsch, Natascha IV, 1988, Woodcut (1 block) Print: 232,5 x 182 cm, Sheet: 276 x 217 cm
Gertsch, Natascha IV, 1988, woodblock I (Lime), 232,5 x 182 cm
Natascha IV, 1988 woodblock II (Lime) 232,5 x182 cm
Franz Gertsch, Gräser II, 2004, woodcut, (1 block) Print: 125 x 125 cm, Sheet: 170 x 152 cm, Impression: 22/27
Franz Gertsch, Maria II, 2017, Woodcut, Print: 190 x 244, 5 cm, Sheet: 217 x 276 cm, Impression: 3/12
Franz Gertsch, Pestwurz, 1993, Woodcut (1 block) Print: 244 x 184,5 cm, Sheet: 215 x 156 cm, Ea 5/6
Franz Gertsch, Sommer, 2017, woodcut, Print: 190 x 245,2 cm, Sheet: 217x276 cm, Impression 5/16