Utstillingen «Avtegning i mykt materiale» av Else Marie Hagen kan ses etter avtale frem til 20. juni. Ta kontakt på +47 22 55 35 88.


_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

The exhibition “Imprints in soft material” by Else Marie Hagen can be seen by appointment until the 20th of June. Contact us on +47 22 55 35 88.