Frans Widerberg
Frans Widerberg, Ut av vannet, 1976, oil on canvas, 114 x 150 cm
Frans Widerberg, Ut av vannet, 1976, oil on canvas, 114 x 150 cm
Frans Widerberg, Bryggen, 1979, olje på lerret, 154 x 118 cm

Previous exhibitions