Kira Wager, Available works

Kira Wager, Kristiansund 1.1, oil on PVC, 144 x 191 cm
Kira Wager, Idungatan 2.6 III, 2019, oil on PVC, 62,5 x 83 cm
Kira Wager, Oslo 1.1.II, 2007, oil on PVC,
230 x 307 cm