Blodig Alvor, 2010, Sørlandets Kunstmuseum, Bergen Kunstmuseum

Kjell Bjørgeengen, Blodig Alvor, still from movie New York 10010, Trondheim Kunstmuesum 2011
Kjell Bjørgeengen, Blodig Alvor, still from movie New York 10010, Trondheim Kunstmuesum 2011
Kjell Bjørgeengen, Blodig Alvor, still from movie New York 10010, Trondheim Kunstmuesum 2011
Kjell Bjørgeengen, Blodig Alvor, still from New York 10010, Trondheim Kunstmuesum 2011