Lawrence Abu Hamdan (f. 1985) sin video Rubber Coated Steel ligger i skjæringspunktet mellom lyd og politikk, og undersøker måten lyd virker inn på menneskerett og lover. Abu Hamdans arbeider er også blitt brukt som bevis i internasjonale rettsmedisinske plattformer.

I sitt prosjekt Grand Complications, utviklet Andrea Bakketun (f. 1983) selvlaget sanse- og opptaksutstyr som i løpet av en ettårsperiode registrerte og «oversatte» bevegelser i området ved og rundt Gamle Rommen skole i Oslo, for deretter å visualisere det ellers skjulte språket til omgivelsene.

Sara Korshøj Christensens (f. 1979) virke springer ut fra hverdagsopplevelser. Gjennom stadig nye strukturer og uten å lete etter konkrete svar, vender Christensen stadig tilbake til de samme problemstillingene og deres ufullstendige, uløselige språk.

Spørsmål som angår offentlig kunsts funk- sjoner og hvorvidt kunst og kultur er en sosial nødvendighet, er sentrale i Nils Normans (f. 1966) praksis. Utopiske strukturer smelter sammen med eksisterende byplanlegging, lokalpolitikk, økologiske systemer og lek. I utstillingen vil han vise en bibliotekinstallasjon som inviterer alle til bruk.

Slavs and Tatars er et internasjonalt kunstkollektiv som utforsker etablering og kollaps av religioner og stater i Eurasia. Gjennom undersøkelse av sosiale og politiske fenomener, til- nærmer de seg ikke språk som en transaksjon, men som en form for teori og metodikk innen tolkning.

Allyce Wood (f. 1988) sine arbeider smelter digitale og manuelle prosesser sammen. I billedvevene finner vi et nytt visuelt språk satt sammen av eldre og nye symboler, som formidler vår kultur i skjæringspunkt mellom det digitale og det analoge.

Utstillingen er kuratert av Martina Petrelli. 

For mer info besøk nettsiden Akershus Kunstsenter