"I arbeidene som vises på Galleri K og i slideshow-videoen, har Goldin fotografert fra innsiden av miljøet hun selv var en del av. Fra tidlig 70-tall levde hun i nært fellesskap med en vennekrets som ifølge henne selv stort sett besto av drag queens og transpersoner. Goldin var sammen med dem på klubbene, i gatene og på soverommet. Hun beskriver vennene som mennesker som skapte seg selv og sin identitet i en tid der det ikke var utviklet et vokabular for deres flytende kjønnstilhørighet. Arbeidene framstår stadig som aktuelle. Menneskene i disse fotografiene har banet vei for økt oppmerksomhet omkring alternativ kjønnsidentitet og en større grad av inkludering og frihet på dette området i vår del av verden. Motet de representerer, trengs der det fortsatt innebærer stor risiko å leve som man er. Fotografiene i utstillingen og slideshow-videoen "The Other Side" er sterke miljø-og tidsbilder, men Goldins måte å formidle sine omgivelser på, gjør verkene allmenngyldige og gir dem en viss tidløsthet. På samme måte som minner lever fritt i forhold til tidens kronologi, er Goldins fotografier virksomme også bortenfor motivets tid og sted, og menneskene som skildres, trer fram med en ubundet tilstedeværelse." Utdrag fra utstillingstekst.

Les utstillingstekst skrevet av Else Marie Hagen her

Link til Kunstnernes Hus Kino her

C performing as Madonna, Bangkok, 1992, archival pigment print, 76 x 114 cm, edition of 25