«Bjørgeengen er en av Norges første videokunstnere, og er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Hans første separatutstilling var på Henie Onstad Kunstsenter allerede i 1972. Han regnes som pionér innen videokunsten i Norge, med en enorm utstillingsvirksomhet både i Norge og internasjonalt. Fra 1996 og frem til 2002 var han den første professoren i digital kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Bjørgeengens kunstneriske uttrykk er tverrdisiplinært, ofte stedsspesifikt og preges av en vedvarende utforskning av forholdet mellom lyd og bilde. Persepsjon, virkelighet, frihet og materialitet står frem som sentrale tematikker i kunstnerskapet. Han arbeider både analogt og digitalt med live videoperformance, videoinstallasjon og trykk.

[…]

Komiteens begrunnelse for tildeling:

Kjell Bjørgeengen er en pionér innen videokunsten i Norge. Han er en vital, kompromissløs og solid kunstner, med et langt og ekstremt viktig kunstnerskap. Bjørgeengen har vært en foregangsfigur som har påvirket og inspirert senere generasjoner, både gjennom sitt eget kunstneriske virke og som den første professoren i digital kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har gått i spissen for utviklingen av digitale kunstuttrykk og banet nye veier for videokunsten. 

Bjørgeengen har hatt en enorm utstillingsvirksomhet både i Norge og internasjonalt. Komiteen vil særlig fremheve hans tverrfaglige samarbeid med eksperimentelle musikere, hvor lydkomponenten spiller en viktig rolle. Her evner han på en beundringsverdig måte å synliggjøre lyd for øyet, samtidig som det visuelle gjøres hørbart for øret. 

Bjørgeengens kunstneriske praksis er i stadig utvikling, og selv som en svært etablert kunstner har han klart å bevare sin nysgjerrighet og evne til å eksperimentere. Gjennom femti år har han drevet en modig og intelligent undersøkelse av de kunstneriske mulighetene som ligger i både den analoge- og digitale videoteknologien. Han utforsker grensene for hva video er og kan være, og utfordrer både teknikk og objekt ved å dra teknologien mot et punkt hvor den nærmest bryter sammen. Det kunstneriske uttrykket er direkte og presist, samtidig som det unndrar seg representasjon og fremstår som både harmonisk og ubehagelig. Bjørgeengen synliggjør det skjulte; selve teknologiens materialitet, og blikkets opplevelse av denne. I installasjonene sine tar Bjørgeengen tak i filosofiske og eksistensielle spørsmål, ofte knyttet til frihet og vår opplevelse av virkeligheten, for å utfordre og bevege oss.

[…]

Rune Brynestads minnestipend er Norges mest høythengende stipend for kunstnere, og deles hvert år ut til en som har utmerket seg med et eksepsjonelt kunstnerskap. Det er opprettet av Billedkunstnernes Vederlagsfond til minne om Rune Brynestads (1935–1983) innsats for å virkeliggjøre fondet, og innstilles av Norske Billedkunstneres stipendkomité. Stipendet utgjør 450 000 kroner i 2023.»


Les hele pressemeldingen på NBKs nettside.