En av flere kunnskapsproduksjoner vi vil presentere gjennom In Situ Klosterenga er et eget fagsymposium til våren som vektlegger Klosterenga som byutviklingsprosjekt. I tillegg til fysiske fagarrangement vil vi også drive digital formidling av prosjektet både gjennom sosiale medier og vårt månedlige nyhetsbrev der ulike aktører i relasjon til prosjektet presenteres.

I denne måneden, i årets første nyhetsbrev, har vi et portrett av kunstner Kristian Blystad (1946). Etter at Bård Breivik døde i 2016 har Blystad vært kunstnerisk ansvarlig for ferdigstillelsen av Klosterenga park. Blystad er blant annet utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats som billedhugger, han har mottatt Anders Jahres Kulturpris, vært Festspillkunstner, gjort en rekke betydelige offentlige utsmykningsoppdrag både i inn- og utland, samt er innkjøpt av markante norske kunstinstitusjoner. I likhet med Bård Breivik har Kristian Blystad gitt norsk steinskulptur en renessanse, og bidratt til en fornyelse av skulpturtradisjonen i en dristig videreutvikling av sjangeren.

Klosterenga park Foto: Ingvild Brekke Myklebust