Nye Pasteller (part trois)

Liggende akt med sigarett, 2016 - 18, pastell på papir, 88 x 145 cm
Honda F1 Racer, 2016 - 18, pastell på papir, 124 x 96 cm
U-båt IV, 2016 - 18, pastell på papir, 118 x 150 cm
Satyr og Bakkantinne, fritt etter hellenistisk skulptur, 2016 - 18, pastell på papir, 145 x 103 cm