Paintings

Grafitti 1.1, 2004, oil on PVC, 85 x 126 cm
Grafitti 2.2, 2004, oil on PVC, 120 x 180 cm
Grafitti 2.4 2005, oil on PVC, 130 x 325 cm
Graffiti 3.7, 2005, oil on PVC,128 x 189 cm
Aunt 1.5, 2005, oil on PVC,115 x 168 cm
Graffiti 3.6, oil on PVC, 95x139 cm
Aunt 1.4, 2004, oil on PVC, 154 x 105 cm
Graffiti 2.5, 2005, oil on PVC, 130 x 325 cm
Graffiti 2.3, 2005, oil on PVC, 110 x 148 cm
Graffiti 2.6, 2005, oil on PVC, 84 x 150 cm
Graffiti 2.7, 2005, oil on PVC, 98 x 148 cm