stille etter stille før

Bjørgeengen, 2020, video installation, nine monitors, music by Keith Rowe (electronic), Inga Margrete Aas (viola da gamba) and Kjell Bjørgeengen (video synthesizer), 21:00 minutes
Installation view
Bjørgeengen, video still 9, NyDobbelklikk 34, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 16, NyDobbelklikk 66, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 19, NyDobbelklikk 95, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 11, NyDobbelklikk 52, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på pleksi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 21, NyDobbelklikk 103, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 14, NyDobbelklikk 61, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på pleksi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 7, NyDobbelklikk 27, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 10, NyDobbelklikk 41, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på pleksi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 3, dobbeltlinjeflicker-10sept 4, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på pleksi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 2, dobbeltlinjeflicker-10sept 3, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på pleksi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 1, støy_feed_3osc 3, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på pleksi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 23, støy_feed_3osc 2, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 4, enkel_støykompleks 4, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 6, NyDobbelklikk 17, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 13, NyDobbelklikk 57, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på pleksi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 17, NyDobbelklikk 85, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 18, NyDobbelklikk 93, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, ed of 5
Bjørgeengen, video still 20, NyDobbelklikk 101, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 22, ultraHF37 1, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 25, ultraHF44 1, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5
Bjørgeengen, video still 24, ultraHF43 1, 2019, lakkert giclée på bomullspapir montert på plexi, 30 x 37 cm, opplag: 5