Maleri

Eiksmarka 1.1, 2016, oil on pvc, 160 x 120 cm
Eiksmarka 1.2, 2016, oil on pvc, 120 x 159,5 cm, not available
Eiksmarka 1.3, 2017, oil on pvc, 130 x 98 cm, not available
Farvetrykk, 2017, oil on PVC, 150 x 113 cm, not available
Helsingfors 2.1 oil on PVC 106 x 141 cm, not available
Helsingfors 2.2, 2015, Oil on PVC 495 x 39 cm, not available
Hindhaar 1.1, 2016, oil on PVC, 105 x 139,5 cm
London 1.1, 2016, oil on PVC 105 x 139, 5 cm, not available
Oslo 3.6, 2016, Oil on PVC, 64 x 85 cm, not available
Oslo 3.7, 2017, Oil on PVC 108 x 725 cm, not available
Oslo 3.9, 2017, oil on PVC, 90 x 120 cm
Viborg 1.18, 2017, oil on PVC 100 x 150 cm, not available
Viborg 1.21, 2017, oil on PVC, 67 x 45 cm
Viborg 1.22, 2017, oil on PVC 86, 5 x 58 cm
Viborg Baby 1.24, 2017, oil on PVC 150 x 99,5 cm
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view
Maleri, installation view