Kjell Bjørgeengen

Video installation:
Kjell Bjørgeengen / Keith Rowe / John Tilbury
Videograms: Kjell Bjørgeengen / Salvatore Panatteri

enough still not to know - nok ennå ikke å vite

uten tittel (aimée)